Alpateam

Děláme rozhovory se známými osobnostmi na téma mezilidské vztahy, šikana, kyberšikana a jejich příběhy.

Natočili jsme výukový film s metodikou, který výjde již brzy.
21.3. vyjde motivační písnička ve spolupráci s Davidem Krausem a kapelou 3045 Mám tě rád Maruško.
👋

Informace o spolku

Jsme dva kluci - Filip Špinka & Štěpán Hartl, kteří se rozhodli zrealizovat projekt Alpateam, který je zaměřen na mezilidské vztahy zejména na boj proti šikaně a kyberšikaně. Tato témata nám přijdou málo řešená a celkem považována za TABU. Školy si často nechtějí špinit jméno, a tak zametají případy pod koberec. Také není kladen skoro žádný důraz na well being ve školách. Proto jsme se rozhodli přispět svojí činností do společnosti.

Děláme rozhovory se známými osobnostmi, pořádáme veřejné debaty, kde se snažíme o tomto tématu šířit povědomí a motivovat jak oběti ke svěření se, tak starší, aby nebyli lhostejní ke svému okolí. Také spravujeme Instagram, kde se nám mohou svěřovat oběti. Využíváme tzv. peer prvku, při čemž jako vrstevníci předáváme zkušenosti stejně starým lidem. Natočili jsme film o mnoha formách šikany, k filmu bude vypracována i metodika pro školy a také jsme nahráli motivační písničku, kterou zpívá David Kraus a kapela 3045 Mám tě rád Maruško.

Rozhovory

S alpakou na kus řeči

Kde jste nás mohli vidět

Debata

V Novém kostele v Litomyšli proběhla veřejná debata na téma „mezilidské vztahy a šikana“.. Hosty debaty byli Soňa Sodomková – učitelka psychologie na střední pedagogické škole. Známý český herec Radim Fiala a vedoucí krajského centra primární prevence Pardubického kraje Jana Klementová. Debata probíhala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře za účasti bezmála 200 lidí. Pozitivně překvapivým faktem bylo, kolik lidí se zapojilo do diskuse.

V tom chceme pokračovat i ve vašem městě nebo škole. Nechceme jen prezentovat, chceme veřejně diskutovat.

Štěpán Hartl a Filip Špinka

Alpateam debata Alpateam debata Alpateam debata Alpateam debata Alpateam debata

Peer prvek

Cílem peer prvku (mladí mladým) je předávání zkušeností, sdílení příběhů, příjemnější komunikace i edukace mladých lidí zase mladými lidmi. Využíváme jej v komunikaci s oběťmi šikany, kteří se ná svěřují. Ale i v celkové komunikaci k našim vrstevníkům. Máme s tím pozitivní zkušenost v tom, že pro oběti je snazší, svěřit se vrstevníkovi spíš, než výchovnému poradci či učiteli. Peer prvkové programy bývají často a úspěšně využívány při prevenci rizikových jevů chování právě prostřednictvím předem připravených a odborně informovaných vrstevníků.

Sponzoři

Kontaktujte nás

Určitě se nás nebojte kontaktovat. Jsme tu pro každého.

Filip Špinka

Filip Špinka

místopředseda spolku

Štěpán Hartl

Štěpán Hartl

předseda spolku

Michal Phan

Michal Phan

konzultant na marketing

Radim Fiala

Radim Fiala

patron projektu

Sleduj nás

Vytvořil s Zdeněk Pašek.